Yleistä asukastoiminnasta

Asukastoimikunta toimii kohteen asukkaiden edunvalvontaelimenä ja on asukkaiden keino vaikuttaa asumiseensa TOASilla. TOAS jakaa asukastoimikunnalle vuosittain määrärahaa, jolla järjestetään asukkaille virkistystapahtumia ja ylläpidetään toimintaa erilaisilla hankinnoilla. Rahojen käytöstä päätetään asukastoimikunnan kokouksissa, joihin kaikilla asukkailla on mahdollisuus osallistua.

Kohteessa järjestetään lakisääteisesti kerran vuodessa asukaskokous, joka on perinteisesti ajoittunut joulun alle pikkujoulujen yhteyteen. Asukaskokouksessa kohteen asukkaat valitsevat seuraavan kalenterivuoden asukastoimikunnan kokoonpanon sekä edustajat TOASin asukastoimikuntien neuvottelukuntaan. Neuvottelukunta toimii tiedotuskanavana ja rajapintana asukkaiden ja TOASin hallinnon välillä, jonka kautta asukkaat voivat vaikuttaa suoraan TOASin asioihin.


Asukastoimikunta 2020


Pyynnöt lainatavaroista sekä Holviin pääsystä jätettävä muutama päivä etukäteen, jotta vastuuhenkilöt pystyvät järjestellä aikataulunsa. Saatavuudesta tai vastuuhenkilöiden tavoitettavuudesta emme anna takeita.


Yhteystiedot →
Puheenjohtaja Teemu Salminen pj@ttornit.info deffener#6053@discord
Varapuheenjohtaja Petri Tikka vpj@ttornit.info tritikka@tg/discord/ircnet
Sihteeri Jere Ek sihteeri@ttornit.info jereka@tg, MechaWolf#5093@discord
Rahastonhoitaja Aleksi Mattila kroisos@ttornit.info Aksuma@tg/discord
Asukastoimikunnan jäsen Sami Vapola Samooja@discord
Asukastoimikunnan jäsen Lassi Myllynen Lasarus@discord
Toimihenkilöt ja muut jäsenet
Webmaster Teemu Salminen webmaster@ttornit.info deffener#6053@discord
Kokoontumistilavastaavat Teemu Salminen pj@ttornit.info deffener#6053@discord
Petri Tikka vpj@ttornit.info tritikka@tg/discord/ircnet
Tieteen Pikkuholvi Teemu Salminen pj@ttornit.info deffener#6053@discord
Petri Tikka vpj@ttornit.info tritikka@tg/discord/ircnet
Lainatavaravastaavat Teemu Salminen pj@ttornit.info deffener#6053@discord
Petri Tikka vpj@ttornit.info tritikka@tg/discord/ircnet
Aleksi Mattila kroisos@ttornit.info Aksuma@tg/discord
Tornitontut
Tekniikantornit A-C Lassi Myllynen TonttuTeABC@ttornit.info Lasarus@discord
Tekniikantornit D-F Jere Ek TonttuTeDEF@ttornit.info jereka@tg, MechaWolf#5093@discord
Tieteentornit A-C Sami Vapola TonttuTiABC@ttornit.info Samooja@discord


Edustajat TOAS asukastoimikuntien neuvottelukunnassa
1. edustaja Teemu Salminen neuvis1@ttornit.info deffener#6053@discord
Varalla Aleksi Mattila kroisos@ttornit.info Aksuma@tg/discord
2. edustaja Petri Tikka neuvis2@ttornit.info tritikka@tg/discord/ircnet
Varalla Lassi Myllynen


Avainten haltijat
Huoltoavain (Tekn. ABC, Holvi) Teemu Salminen
Huoltoavain (Tekn. ABC, Holvi) Petri Tikka
Huoltoavain (Tekn. DEF) Teemu Salminen
Huoltoavain (Tekn. DEF) Petri Tikka
Huoltoavain (Tiet. ABC, Pikkuholvi) Teemu Salminen
Huoltoavain (Tiet. ABC, Pikkuholvi) Petri Tikka
Lainatavarakaappi Antti Heinikkala

Edellisten vuosien asukastoimikuntia