Yleistä asukastoiminnasta

Asukastoimikunta toimii kohteen asukkaiden edunvalvontaelimenä ja on asukkaiden keino vaikuttaa asumiseensa TOASilla. TOAS jakaa asukastoimikunnalle vuosittain määrärahaa, jolla järjestetään asukkaille virkistystapahtumia ja ylläpidetään toimintaa erilaisilla hankinnoilla. Rahojen käytöstä päätetään asukastoimikunnan kokouksissa, joihin kaikilla asukkailla on mahdollisuus osallistua.

Kohteessa järjestetään lakisääteisesti kerran vuodessa asukaskokous, joka on perinteisesti ajoittunut joulun alle pikkujoulujen yhteyteen. Asukaskokouksessa kohteen asukkaat valitsevat seuraavan kalenterivuoden asukastoimikunnan kokoonpanon sekä edustajat TOASin asukastoimikuntien neuvottelukuntaan. Neuvottelukunta toimii tiedotuskanavana ja rajapintana asukkaiden ja TOASin hallinnon välillä, jonka kautta asukkaat voivat vaikuttaa suoraan TOASin asioihin.


Asukastoimikunta 2019


Pyynnöt lainatavaroista sekä Holviin pääsystä jätettävä muutama päivä etukäteen, jotta vastuuhenkilöt pystyvät järjestellä aikataulunsa. Saatavuudesta tai vastuuhenkilöiden tavoitettavuudesta emme anna takeita.


Yhteystiedot → Email IRC (@IRCnet) Puh
Puheenjohtaja Teemu Salminen pj@ttornit.info
Varapuheenjohtaja Aleksi Mattila vpj@ttornit.info
Sihteeri Markku Hyttinen sihteeri@ttornit.info
Rahastonhoitaja Petri Tikka kroisos@ttornit.info
Asukastoimikunnan jäsen Ariane Raschke
Toimihenkilöt ja muut jäsenet
Tapahtumavastaava Markku Hyttinen sihteeri@ttornit.info
Tapahtumatiimi Aleksi Mattila
Ariane Raschke
Enni Hakkarainen
Webmaster Teemu Salminen webmaster@ttornit.info
Kokoontumistilavastaavat Teemu Salminen pj@ttornit.info
Petri Tikka kroisos@ttornit.info
Tieteen Pikkuholvi Teemu Salminen pj@ttornit.info
Petri Tikka kroisos@ttornit.info
Lainatavaravastaavat Teemu Salminen pj@ttornit.info
Markku Hyttinen sihteeri@ttornit.info
Petri Tikka kroisos@ttornit.info
Aleksi Mattila vpj@ttornit.info
Ariane Raschke
Tornitontut
Tekniikantornit A-C Jussi Toivonen
Tekniikantornit D-F Aleksi Mattila
Tieteentornit A-C Enni Hakkarainen
Edustajat TOAS asukastoimikuntien neuvottelukunnassa
1. edustaja Markku Hyttinen sihteeri@ttornit.info
Varalla Aleksi Mattila vpj@ttornit.info
2. edustaja Ariane Raschke
Varalla Petri Tikka kroisos@ttornit.info


Avainten haltijat
Huoltoavain (Tekn. ABC, Holvi) Teemu Salminen
Huoltoavain (Tekn. ABC, Holvi) Petri Tikka
Huoltoavain (Tekn. DEF) Teemu Salminen
Huoltoavain (Tekn. DEF) Petri Tikka
Huoltoavain (Tiet. ABC, Pikkuholvi) Teemu Salminen
Huoltoavain (Tiet. ABC, Pikkuholvi) Petri Tikka
Lainatavarakaappi Antti Heinikkala

Edellisten vuosien asukastoimikuntia