Yleistä asukastoiminnasta

Asukastoimikunta toimii kohteen asukkaiden edunvalvontaelimenä ja on asukkaiden keino vaikuttaa asumiseensa TOASilla. TOAS jakaa asukastoimikunnalle vuosittain määrärahaa, jolla järjestetään asukkaille virkistystapahtumia ja ylläpidetään toimintaa erilaisilla hankinnoilla. Rahojen käytöstä päätetään asukastoimikunnan kokouksissa, joihin kaikilla asukkailla on mahdollisuus osallistua.

Kohteessa järjestetään lakisääteisesti kerran vuodessa asukaskokous, joka on perinteisesti ajoittunut joulun alle pikkujoulujen yhteyteen. Asukaskokouksessa kohteen asukkaat valitsevat seuraavan kalenterivuoden asukastoimikunnan kokoonpanon sekä edustajat TOASin asukastoimikuntien neuvottelukuntaan. Neuvottelukunta toimii tiedotuskanavana ja rajapintana asukkaiden ja TOASin hallinnon välillä, jonka kautta asukkaat voivat vaikuttaa suoraan TOASin asioihin.


Asukastoimikunta 2017


Pyynnöt lainatavaroista sekä Holviin pääsystä jätettävä muutama päivä etukäteen, jotta vastuuhenkilöt pystyvät järjestellä aikataulunsa. Saatavuudesta tai vastuuhenkilöiden tavoitettavuudesta emme anna takeita.


Puheenjohtaja Teemu Salminen
Varapuheenjohtaja Sofia Iskala
Sihteeri Petri Mattila
Rahastonhoitaja Petri Tikka
Toimihenkilöt ja muut jäsenet
Tapahtumatiimi Markku Hyttinen
Miki Salli
Janne Pihlajaniemi
Teemu Arponen
Petri Mattila
Webmaster Teemu Salminen
Savakivastaava Petri Mattila
Kokoontumistilavastaavat Teemu Salminen
Petri Tikka
Janne Pihlajaniemi
Tieteen Pikkuholvi Sofia Iskala
Teemu Salminen
Lainatavaravastaavat Sofia Iskala
Teemu Salminen
Markku Hyttinen
Juho Aarikka
Antti Heinikkala
Tornitontut
Tekniikantornit A-C Janne Pihlajaniemi
Tekniikantornit D-F Markku Hyttinen
Tieteentornit A-C Teemu Nuorteva
Edustajat TOAS asukastoimikuntien neuvottelukunnassa
1. edustaja Petri Mattila
Varalla Markku Hyttinen
2. edustaja Sofia Iskala
Varalla Petri Tikka


Avainten haltijat
Huoltoavain (Tekn. ABC, Holvi) Teemu Salminen
Huoltoavain (Tekn. ABC, Holvi) Petri Tikka
Huoltoavain (Tekn. DEF) Teemu Salminen
Huoltoavain (Tekn. DEF) Sofia Iskala
Huoltoavain (Tiet. ABC, Pikkuholvi) Teemu Salminen
Huoltoavain (Tiet. ABC, Pikkuholvi) Sofia Iskala
Työkalukaappi Teemu Salminen
Sofia Iskala
Markku Hyttinen
Timo Ojala
Antti Heinikkala

Edellisten vuosien asukastoimikuntia