Yleistä asukastoiminnasta

Asukastoimikunta toimii kohteen asukkaiden edunvalvontaelimenä ja on asukkaiden keino vaikuttaa asumiseensa TOASilla. TOAS jakaa asukastoimikunnalle vuosittain määrärahaa, jolla järjestetään asukkaille virkistystapahtumia ja ylläpidetään toimintaa erilaisilla hankinnoilla. Rahojen käytöstä päätetään asukastoimikunnan kokouksissa, joihin kaikilla asukkailla on mahdollisuus osallistua.

Kohteessa järjestetään lakisääteisesti kerran vuodessa asukaskokous, joka on perinteisesti ajoittunut joulun alle pikkujoulujen yhteyteen. Asukaskokouksessa kohteen asukkaat valitsevat seuraavan kalenterivuoden asukastoimikunnan kokoonpanon sekä edustajat TOASin asukastoimikuntien neuvottelukuntaan. Neuvottelukunta toimii tiedotuskanavana ja rajapintana asukkaiden ja TOASin hallinnon välillä, jonka kautta asukkaat voivat vaikuttaa suoraan TOASin asioihin.


Asukastoimikunta 2018


Pyynnöt lainatavaroista sekä Holviin pääsystä jätettävä muutama päivä etukäteen, jotta vastuuhenkilöt pystyvät järjestellä aikataulunsa. Saatavuudesta tai vastuuhenkilöiden tavoitettavuudesta emme anna takeita.


Yhteystiedot → Email IRC (@IRCnet) Puh
Puheenjohtaja Teemu Salminen pj@ttornit.info deffener
Varapuheenjohtaja Lilli Korjus vpj@ttornit.info
Sihteeri Juho Aarikka sihteeri@ttornit.info
Rahastonhoitaja Petri Tikka kroisos@ttornit.info tritikka
Asukastoimikunnan jäsen Teemu Arponen Salahyena
Asukastoimikunnan jäsen Petri Mattila neuvis1@ttornit.info Godrick
Asukastoimikunnan jäsen Ariane Raschke neuvis2@ttornit.info
Toimihenkilöt ja muut jäsenet
Tapahtumavastaava Lilli Korjus vpj@ttornit.info
Tapahtumatiimi Markku Hyttinen FireFlower
Janne Virtanen
Samuli Ratas
Webmaster Teemu Salminen webmaster@ttornit.info deffener
Varausjärjestelmävastaava Petri Mattila Godrick
Kokoontumistilavastaavat Teemu Salminen pj@ttornit.info deffener
Petri Tikka kroisos@ttornit.info tritikka
Tieteen Pikkuholvi Teemu Salminen pj@ttornit.info deffener
Petri Tikka kroisos@ttornit.info tritikka
Lainatavaravastaavat Teemu Salminen pj@ttornit.info deffener
Antti Heinikkala Heikala
Markku Hyttinen FireFlower
Timo Ojala
Petri Tikka kroisos@ttornit.info tritikka
Sofia Iskala
Aleksi Mattila
Tornitontut
Tekniikantornit A-C Samuli Ratas TonttuTeABC@ttornit.info
Tekniikantornit D-F Markku Hyttinen TonttuTeDEF@ttornit.info FireFlower
Tieteentornit A-C Lilli Korjus TonttuTiABC@ttornit.info
Edustajat TOAS asukastoimikuntien neuvottelukunnassa
1. edustaja Petri Mattila neuvis1@ttornit.info Godrick
Varalla Markku Hyttinen FireFlower
2. edustaja Ariane Raschke neuvis2@ttornit.info
Varalla Janne Pihjalaniemi


Avainten haltijat
Huoltoavain (Tekn. ABC, Holvi) Teemu Salminen
Huoltoavain (Tekn. ABC, Holvi) Petri Tikka
Huoltoavain (Tekn. DEF) Teemu Salminen
Huoltoavain (Tekn. DEF) Petri Tikka
Huoltoavain (Tiet. ABC, Pikkuholvi) Teemu Salminen
Huoltoavain (Tiet. ABC, Pikkuholvi) Petri Tikka

Edellisten vuosien asukastoimikuntia