Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
en:2017:asukastoimikunta [2017/05/27 04:00]
tikka [Tenant committee 2017]
en:2017:asukastoimikunta [2017/05/27 04:04] (current)
tikka [Yleistä asukastoiminnasta]
Line 1: Line 1:
 FIXME **This page is not fully translated, yet. Please help completing the translation.**\\ //(remove this paragraph once the translation is finished)// FIXME **This page is not fully translated, yet. Please help completing the translation.**\\ //(remove this paragraph once the translation is finished)//
  
-==== Yleistä asukastoiminnasta ​====+==== Tenant committee ​====
  
-Asukastoimikunta toimii kohteen asukkaiden edunvalvontaelimenä ja on asukkaiden keino vaikuttaa asumiseensa TOASilla. TOAS jakaa asukastoimikunnalle vuosittain määrärahaa,​ jolla järjestetään asukkaille virkistystapahtumia ja ylläpidetään toimintaa erilaisilla hankinnoillaRahojen käytöstä päätetään asukastoimikunnan kokouksissajoihin kaikilla asukkailla on mahdollisuus osallistua. +Tenant committee is a way for tenants to have influence ​on their living at TOASIt works as their trusteeship organization and is a link between tenants and TOAS administrationCommittee for example decides the rules of sauna and laundry facilitiesarranges parties for tenantsetcTOAS supports tenant committee activity in deployments by granting a budget for committeesbut also sets the limits for their activity
- +
-Kohteessa järjestetään lakisääteisesti kerran vuodessa asukaskokousjoka on perinteisesti ajoittunut joulun alle pikkujoulujen yhteyteenAsukaskokouksessa kohteen asukkaat valitsevat seuraavan kalenterivuoden asukastoimikunnan kokoonpanon sekä edustajat TOASin asukastoimikuntien neuvottelukuntaan. Neuvottelukunta toimii tiedotuskanavana ja rajapintana asukkaiden ja TOASin hallinnon välilläjonka kautta asukkaat voivat vaikuttaa suoraan TOASin asioihin+
  
 +Like most deployments of TOAS, also Tekniikan- and Tieteentornit has a tenant committee (asukastoimikunta,​ ASTMK). Tenant committee for each calendar year is voted by tenants attending resident gathering of the deployment. Resident gathering is arranged once in a year, usually same time with the pre-Christmas party. ​
 \\ \\
 ==== Tenant committee 2017 ==== ==== Tenant committee 2017 ====