Kokoukset

Asukastoimikunnan kokouksissa päätetään mm. määrärahojen käytöstä, tapahtumien järjestämisistä jne. Kokouksiin ovat kaikki asuntokohteen asukkaat tervetulleita vaikuttamaan asioihin. Kokousten ajankohdista tiedotetaan etusivulla. Näille sivuille arkistoidaan kokousasiakirjat.

Ohje: Kun lisäätte pöykkyjä ja esityslistoja, käyttäkää edellisten kokousten sivuja mallina ja tehkää kukin asiakirja omalle sivulleen.

2023

Esityslistat

Pöytäkirjat

Neuvisraportit

Edelliset vuodet