Kokouspöytäkirja 1/23

Aika: 02.02.2023 Klo. 19.00

Paikka: Tekniikantorni A:n Holvi.

Läsnäolijat: Aleksi Mattila, Teemu Salminen, Lassi Myllynen, Leo Mandara, Matti Pekkanen & Markku Hyttinen

§1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 19:19.

§2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

§3. Kokouksen järjestäytyminen

 • Puheenjohtajana toimii asukastoimikunnan puheenjohtaja Matti Pekkanen a sihteerinä Leo Mandara.
 • Ääntenlaskijat valitaan tarvittaessa
 • Esitys: Valitaan asukastoimikunnan varapuheenjohtaja
 • Keskustelu: Aleksi Mattila esittää Teemu Salmista asukastoimikunnan varapuheenjohtajaksi vuodelle 2023.
 • Päätös: Teemu Salminen valitaan asukastoimikunnan varapuheenjohtajaksi vuodelle 2023.
 • Esitys: Valitaan jatkossa automaattisesti asukastoimikunnan puheenjohtaja kokouksen puheenjohtajaksi ja asukastoimikunnan sihteeri kokouksen sihteeriksi, jos nämä ovat paikalla
 • Esittäjä: Aleksi Mattila
 • Päätös: Hyväksytään yksimielisesti

§4. Esityslistan hyväksyminen

Hyväksytään esityslista seuraavin muutoksin: Lisätään kohta §10 MM-kyykän poikkeukset

§5. Ilmoitusasiat

 • Jäsen Markku Hyttinen muuttaa pois helmikuussa.

§6. Rahat ja talous

 • Asukastoimikunnan budjetti on 2882,00 EUR

§7. Toimihenkilöiden valinta

Varapuheenjohtaja: Teemu Salminen

 • Esitys: Valitaan tornitontut
 • Päätös: Tekniikantornit ABC: Lassi Myllynen, Tekniikantornit DEF: Aleksi Mattila, Tieteentornit: Teemu Salminen
 • Esitys: Valitaan kerhohuonevastaavat
 • Päätös: Pikkuholvin kerhohuonevastaaviksi valitaan Aleksi Mattila ja Teemu Salminen. Holvin kerhohuonevastaavaksi valitaan Matti Pekkanen.
 • Esitys: Valitaan lainatavaravastaavat
 • Päätös: Lainatavaravastaaviksi valitaan Aleksi Mattila ja Matti Pekkanen.
 • Esitys: Valitaan webmaster
 • Päätös: Webmasteriksi valitaan Teemu Salminen.
 • Esitys: Valitaan avainten haltijat
 • Päätös:
 • Tieteentornien huoltoavain: Aleksi Mattila, Teemu Salminen
 • Tekniikan ABC huoltoavain: Matti Pekkanen, Aleksi Mattila
 • Tekniikan DEF huoltoavain: Matti Pekkanen, Teemu Salminen
 • Lainatavarakaapit: Aleksi Mattila, Teemu Salminen, Matti Pekkanen, Antti Heinikkala, Markku Hyttinen

§8. Hankinnat

 • Esitys: Kokouseväät kokoukseen 1/2023
 • Esittäjä: Matti Pekkanen
 • Päätös: Budjetoidaan 7.13 euroa
 • Esitys: web-kulut 2023
 • Esittäjä: Teemu Salminen
 • Päätös: Budjetoidaan 100 euroa

§9. Tapahtumat

 • Siirretään tapahtumien järjestäminen myöhempään ajankohtaan.

§10. MM-kyykän poikkeusjärjestelyt

 • Puukatokset lukitaan MM-kyykän ajaksi.

§11. META

 • Ei muita esille tulevia asioita

§12. Seuraava kokous

 • Puheenjohtaja kutsuu seuraavan kokouksen koolle tarvittaessa.

§13. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen 1/2023 kello 20:13.