Irssi & Screen ohjeet irkkaamiseen

Ideana on että IRC-asiakasohjelmaa ei ajeta ollenkaan omalla tietokoneella. Sen sijaan IRC-ohjelma ajetaan toisella tietokoneella, esimerkiksi yliopiston shell-palvelimella.

Shell-palvelinta etäkäytetään kotikoneelta käsin sopivalla ohjelmalla ja IRC:n käyttö tapahtuu tätä kautta. Tämä mahdollistaa IRC-kanavilla pysymisen 24/7 ilman että pidät kotikoneellasi jatkuvasti päällä IRC-ohjelmaa. Kirjautuessa uudelleen shell-palvelimelle, voit tarkkailla mitä IRC-kanavilla on keskusteltu minä tahansa vuorokauden aikana.

Shell-palvelimet ovat yleensä tarkoitukseen sopivia palvelinlaitteita. Fyysisesti ne sijaitsevat yleensä jossain lukollisessa laitetilassa. Käyttöjärjestelmänä niissä on lähes poikkeuksetta Unix/Linux. Shell-palvelimelle voi olla jopa tuhansilla ihmisillä käyttäjätunnus ja lukuisat ihmiset voivat etäkäyttää palvelinta yhtäaikaa ja ajaa palvelimella ohjelmia. Puhutaan usean käyttäjän järjestelmästä.

Käyttäjätunnuksia shell-palvelimille tarjoavat mm. yliopistot opiskelijoilleen, vieläpä ilmaiseksi. Shell-tunnuksia on saatavilla myös lukuisilta yksityisiltä palveluntarjoajilta pientä korvausta vastaan. Shell-palvelimista enemmän kappaleessa 2.

Shell-palvelimen etäkäyttöön tarvitset terminaaliohjelman (Windowsilla esim. ilmainen Putty). Terminaaliohjelmalla kirjaudutaan yliopiston, tai muun shell-tarjoajan palvelimelle omilla käyttäjätunnuksilla. Kirjautumisen jälkeen voidaan aloittaa shell-palvelimen etäkäyttö omalta kotikoneelta. Luonnollisesti shell-palvelimen etäkäyttö onnistuu mistä tahansa Internetiin kytketyltä koneelta, johon on asennettu terminaaliohjelma.

Etäkäytettävällä shell-palvelimella voidaan käynnistää ja ajaa eri ohjelmia ja komentoja omien käyttöoikeuksien puitteissa. Etäkäytettävän koneen komentokehote, ja sen päällä ajettavat ohjelmat, näkyvät terminaaliohjelman ikkunassa kotikoneellasi (kts. ao. kuva). Huomaa että kaikki terminaali-ikkunassa näkyvät asiat tapahtuvat etäkäytettävällä shell-koneella. Terminaali-ikkunan asiat eivät tapahdu kotikoneellasi! Terminaaliohjelman ikkunaa voidaan ajatella monitorina, joka on kytketty shell-palvelimeen internetin yli.


Terminaaliohjelman ikkunassa näkyy etäkäytettävän shell-koneen komentokehote valmiina vastaanottamaan komentoja.

IRC:n käyttö shell-palvelimella tapahtuu pääpiireittäin seuraavalla periaatteella: Irc-asiakasohjelma käynnistetään (yliopiston) shell-palvelimelle. Shell-palvelimella ajossa olevaa IRC-ohjelmaa etkäytetään kotikoneelta käsin. Kun IRC:n käyttö lopetetaan, IRC-ohjelma jätetään shell-palvelimelle ns. taustaprosessiksi ja shell-koneelta kirjaudutaan ulos. Taustaprosessina IRC-ohjelma roikkuu ympäri vuorokauden päällä shell-palvelimella. Kirjautuessa uudelleen shell-palvelimelle, voit avata taustaprosessin uudelleen, jatkaa ohjelman käyttöä ja tarkkailla esimerkiksi IRC-kanavien keskusteluja siltä ajalta kun et ollut kirjautuneena shell-palvelimelle.

Luonnollisesti shell-palvelimia koskevat käyttösäännöt esim. taustalla ajettavista ohjelmista. Tyypillisesti juurikin IRC-asiakasohjelma on sallittujen taustaprosessien listalla esim. TTY:n ja TaY:n shell-palvelimilla.


Kuulostiko hankalalta ja liian tekniseltä? Itseasiassa shell-palvelimen etäkäyttö ja IRC-ohjelman ajo shell-palvelimella eivät ole ollenkaan niin hankalia kuin voisi kuvitella. Seuraavilla ohjeilla opit tämän kivuttomasti, kunhan jaksat lukea sen ajatuksella ja kärsivällisyydellä läpi :).

Jatkossa shell-palvelimesta käytetään myös käsitettä shell-kone. Ensimmäiseksi sinun täytyy valita shell-kone jota tulet aina jatkossa käyttämään. Apua valintaan antaa oheinen lista.

Tampereen teknillisen yliopiston opiskelijat:

 • tutor.cc.tut.fi
 • mozart.cc.tut.fi
 • amadeus.cc.tut.fi
 • lehtori.cc.tut.fi

Valitse näistä yksi kone jota käytät. Jos ajat Irssiä esim. Lehtorilla, sen käyttö ei onnistu muilta koneilta, esim. Amadeukselta. Joudut siis joka kerta kirjautumaan samalle koneelle, tässä tapauksessa nimenomaan Lehtorille. Jokaiseen näistä kirjaudutaan TTY:n intratunnuksella ja salasanalla.

Huom! Älä käytä Irssin käyttämiseen palvelinaliasta proffa.cc.tut.fi! Tämä alias arpoo joka yhteyskerralla satunnaisen palvelimen em. palvelimista. Päädyt siis joka kirjautumiskerralla todennäköisesti eri koneelle, millä ajettava Irssi-ohjelmasi on.

Lisätietoa TTY:n ”Proffasta” POPissa.

Muut opiskelijat ja ei-opiskelijat:

Muilla opiskelijoilla tilanne on vähän no bonus. Oppilaitos joko tarjoaa tai sitten ei tarjoa shell-palvelua. Yliopisto-opiskelijoiden tilanne on yleensä parempi. Suurin osa Suomen yliopistoista tarjoaa yleensä jonkinlaisen shell-palvelun. Tietenkin halutessa shell-palvelun voi myös ostaa pienellä vuosimaksulla yksityiseltä palveluntarjoajalta. Googlaamalla löytyy lisätietoa, ja arvosteluja shell-tarjoajista kannattaa ehdottomasti lukea ennen ostopäätöstä.

Ensimmäiseksi tarvitset terminaaliohjelman. Vaihtoehtoja on olemassa useita mutta ehkä yleisimmin käytetty on Windows-järjestelmillä toimiva Putty. Saat ladattua sen ohjelman kotisivuilta:
http://www.chiark.greenend.org.uk/~sgtatham/putty/download.html

Ohjelmasta löytyy myös muunneltu versio jonka voi mm. pienentää systrayhyn:
http://haanstra.eu/putty/

Putty ei vaadi ollenkan asennusta. Ohjelman kotisivuilta on ladattavissa yksittäinen exe-tiedosto, jota ajamalla itse ohjelma käynnistyy.


Ensimmäiseksi ota etäyhteys yliopistosi tai muun tahon shell-koneelle terminaaliohjelmalla (Puttyllä). Eli käynnistä Putty, jolloin aukeaa ao- kuvan kaltainen näkymä:

Tässä vaiheessa joudut valitsemaan käyttämäsi palvelimen (kts. luku 2). Kuvan esimerkissä on käytetty palvelinta tutor.cc.tut.fi. Aseta haluamasi Unix-koneen osoite kuvassa näkyville kentille. Valitse Connection typeksi SSH. Port-kentän numerona anna olla oletus, joka on 22. Lopuksi klikkaa ”Open”. Halutessasi voit tallentaa käytettävän palvelimen kuvassa näkyvälle listalle.

HUOM. TTY:n opiskelijat: Älkää käyttäkö palvelinaliasta proffa.cc.tut.fi, kuten luvussa 2 ohjeistetaan!


Seuraavaksi aukeaa todennäköisesti seuraavanlainen varoitusikkuna (mikäli kirjaudut ensimmäistä kertaa shell-koneelle):

Hyväksy tallennettava SSH-avain painamalla Yes/Kyllä. Jatkossa Putty ei kysy avaimen tallentamista kirjauduttaessa samalle shell-koneelle.


Kirjaudu shell-koneelle (unix-palvelimelle) tunnuksillasi ja salasanalla. Esim. TTY:n shell-koneille kirjaudutaan intra-tunnuksella ja salasanalla.

HUOM! Kirjoitettaessa salasanaa, merkit eivät ilmesty näyttöön turvallisuussyistä! Älä hämmenny tästä, näppäinpainallukset kyllä rekisteröityvät.


Näpyteltyäsi salasanan ja painettua Enter, aukeaa suunnilleen ao-kaltainen näkymä:


Terminaali-ikkuna ja avoinna oleva yhteys shell-koneelle


Nyt on saatu onnistuneesti etäkäyttöyhteys shell-koneelle.

Etäkäytettävää shell-konetta käytetään komentorivimuodossa. Kaikki mitä näkyy Putty-ohjelman ikkunan sisällä, on itseasiassa etäkäytettävän tietokoneen komentokehotetta. Tämän takia esim. hiiren klikkaukset eivät toimi ikkunassa.

Terminaali-ikkunan kautta voidaan ajaa komentoja ja ohjelmia shell-koneella omien käyttöoikeuksien puitteissa. Normaaleilla tunnuksillasi et todennäköisesti pysty esimerkiksi boottaamaan shell-konetta. Sen sijaan pystyt esim. luomaan kansioita ja tiedostoja sekä ajamaan ohjelmia. Ajettavien komentojen tulosteet ja ohjelmat näkyvät terminaali-ikkunassa.

Saat esimerkiksi listattua shell-koneella sijaitsevan kotihakemistosi tiedostot ja alihakemistot antamalla komennon:

ls -la

Shell-koneen etäkäytön lopettaminen ja uloskirjautuminen onnistuu komennolla:

logout

Komennon jälkeen Puttyn ikkuna sulkeutuu automaatisesti.

Puttyn ikkunan sulkeminen kesken etäkäyttösession ei ole suositeltavaa. Jos shell-käyttö tuntuu menneen jumiin, voi yhteyden shell-koneelle hätätapauksessa katkaista myös sulkemalla Puttyn ikkunan.

Unix/Linux -järjestelmien peruskomentoja voi halutessa opiskella lisää esim. täältä.


HUOM! Tehdään vain ensimmäisellä käyttökerralla!

Jos olet jo kerran tehnyt tämän, siirry kappaleeseen 5!


Tämän vaiheen voi tehdä myös, mikäli et ole varma oletko joskus yrittänyt käyttää Irssiä, tai mahdollisesti olet sekoittanut tavalla tai toisella asetukset.

Toimenpiteellä palautetaan ensiksi tehdasasetukset, ja sitten tehdään tarvittavat alustukset, joka automatisoi tiettyjä toimenpiteitä Irssin käynnistyessä. Toisin sanoen alustuksen jälkeen Irssin käynnistäminen on mahdollisimman mutkatonta.


Kirjaudu shell-koneelle (opastetaan kappaleessa 3).

Kun olet kirjautunut shell-koneelle, aja ensimmäiseksi komento:

cp -r ~/.irssi ~/.irssi_bacup; rm -rfv ~/.irssi


Komennolla nollataan Irssin asetukset omalta käyttäjätunnukselta

Komennolla poistetaan Irssin asetustiedostot omalta käyttäjätunnukselta, eli seuraavan kerran kun käynnistät Irssin, käynnistyy se tehdasasetuksilla ja lataa default-konfigit. Em. komento ottaa myös varmuuskopion mahdollisista vanhoista asetuksista.

Komento antaa joko ilmoituksen onnistuneesti poistetuista tiedostoista, tai sitten virheilmoituksen ettei kys. hakemistoa ole. Molemmissa tapauksissa jatka seuraavaan vaiheeseen.


Huom. 1 Tarvittaessa saisit palautettua äsken otetun varmuuskopion komennolla:
rm -rfv ~/.irssi; cp -r ~/.irssi_bacup ~/.irssi

Huom. 2
Komentoja voit kopioida nettisivuilta Puttyn ikkunaan seuraavasti:

 1. Kopioi ensiksi komento leikepöydälle.
 2. Seuraavaksi aktivoi Puttyn ikkuna. Ikkunan alueella paina hiiren oikeaa näppäintä. Hiiren oikea näppäin toimii puttyssä Liitä-komentona. Nyt leikepöydän tekstin pitäisi ilmestyä Puttyyn, tarkemmin sanottuna etäkäytettävän koneen komentokehotteseen!
 3. Huom! Jokainen rivinvaihto, jonka yli maalaat, tulkitsee Putty enterin painallukseksi. Ole siis tarkkana kun maalaat komentoja nettisivuilta. Kopioitaessa nettisivuilta komentoja, älä koskaan maalaa niitä rivinvaihdon yli!
Nyt on aika käynnistää ensimmäistä kertaa Irssi. Komentokehotenäkymässä anna komento:

irssi


Kuvassa on käytetty komentoa screen irssi, joka käynnistäisi lisäksi screenin. Asetusten alustuksessa ei ole väliä käytetäänkö screeniä vai ei. Lisää screenistä edempänä.


Painettuasi Enter komennon jälkeen, pitäisi aueta suunnilleen alla olevan kaltainen näkymä:

Nyt olet käynnistänyt onnistuneesti Irssi-ohjelman etäkäytettävälle shell-koneelle.


Seuraavaksi kirjoita Irssissä (yo. näkymässä) alla olevat komennot järjestyksessä. Joka komennon jälkeen painetaan luonnollisesti Enter:

/SERVER ADD -auto -network IRCnet irc.cc.tut.fi
/CHANNEL ADD -auto #tekniikantornit IRCnet
/CHANNEL ADD -auto #tieteentornit IRCnet
/CHANNEL ADD -auto #ttornit-astmk IRCnet
/HILIGHT nick
/save
Komentojen selityksiä:

 • Ensimmäinen komento lisää IRC-palvelimen Irssin asetuksiin. Tässä tapauksessa asetuksiin lisätään yksi IRCnet-verkon palvelimista, jossa mm. Tekniikan- ja Tieteentornien IRC-kanavat ovat. Vipu ”-auto” tarkoittaa että Irssi yhdistää serverille automaattisesti joka kerta kun Irssi käynnistetään.
 • Komennolla /CHANNEL lisätään äsken määritellylle serverille IRC-kanavia, joilla varsinaiset keskustelut käydään. Vipu ”-auto” tarkoittaa tässä komennossa, että Irssi liittyy automaattisesti kanavalle silloin kun yhdistetään IRCnet-verkon palvelimelle. Tässä esimerkissä lisätään auto-join-channel -listalle kaikki torneilla käytössä olevat kanavat. Halutessa voit lisätä listaan myös muita kanavia, esim. jos ainejärjestölläsi tms. on IRC-kanava IRCnet-verkossa.
 • /HILIGHT -komento kannattaa myös antaa. Tällä komennolla korostetaan keskusteluissa rivit, joissa mainitaan käyttämäsi nimimerkki.
 • Viimeinen /save -komento tallentaa asetukset Irssin konffitiedostoon.
 • Nimimerkin asettamiseksi pitää ensin ottaa yhteys IRC-palvelimeen, joten se tehdään vasta luvussa 5.
Sulje tässä vaiheessa kokonaan Irssi antamalla komento:

/quit

Käynnistäminen


HUOM. Ohjeen tässä luvussa oletetaan että olet tehnyt luvussa 4 ohjeistetut asetusten alustukset!


Kirjaudu shell-koneelle (luku 3), mikäli et ole valmiiksi kirjautuneena.

HUOM TTY:n opiskelijat: Muistakaa kirjautua samalle koneelle (Mozart, Amadeus, Lehtori, Tutor), millä olitte edellisellä kerralla luvun 2 ohjeiden mukaan!


1. Jos olet vähän aikaa sitten käyttänyt Irssiä ja sulkenut sen Ctrl-A-D -näppäinyhdistelmällä, on Irssi todennäköisesti ajossa shell-koneella. Tällöin Irssiin palataan komennolla:

screen -x

Komentoa voi myös kokeilla vaikka irssi ei olisikaan taustaprosessina päällä, tai et ole asiasta varma. Mikäli Irssi ei ole taustaprosessina ajossa, antaa komento täysin harmittoman virheilmoituksen: ”There is no screen to be attached.”. Toimi siinä tapauksessa kohdan 2 mukaan.2. Jos olet käynnistämässä Irssiä ensimmäistä kertaa luvun 4 asetusten alustusten jälkeen, anna komento:

screen irssi

Tätä komentoa ei pidä antaa uudelleen mikäli Irssi on jo taustaprosessina. Asian voi testata kohdan 1 komennolla.

Komennolla käynnistetään sekä Irssi, että Screen-ohjelma. Screen-ohjelman käyttö on edellytys sille että Irssi voidaan myöhemmin jättää roikkumaan taustaprosessiksi shell-koneelle.

Kun Irssi käynnistyy, pitäisi sen automaattisesti yhdistää IRC-palvelimelle, mikäli teit asetusten alustukset luvun 4 ohjeiden mukaan. Joskus IRC-palvelimelle yhdistäminen voi viedä jopa minuutteja, joten odota kärsivällisesti.


Kun Irssi on yhdistänyt IRC-palvelimelle, pitäisi Irssissä olla jokseenkin ao. kuvan kaltainen näkymä:


Irssi on juuri yhdistänyt IRC-palvelimelle ja liittynyt automaattisesti kanaville.


Tässä vaiheessa määritellään nimimerkki, jolla irkkaat. Se määritellään antamalla Irssille komento:

/nick nimimerkkisi_tahan


Komennolla /nick määritellään käytettävä nimimerkki. Esimerkissä määritellään nimimerkiksi TeemuTornilainen


Kirjoita lopuksi komento:

/save

joka tallentaa nimimerkin Irssin asetuksiin. Nyt nimimerkkiä ei tarvitse enää määritellä uudelleen vaikka Irssin joutuisi käynnistämään uudelleen. Syy miksi nimimerkkiä ei määritelty luvussa 4, on että komento toimii vain silloin kun Irssillä on yhteys IRC-palvelimeen.

Irssin yleisesittely

Irssissä navigoidaan ns. ”ikkunoissa”. Irssissä termi ”ikkuna” tarkoittaa eri asiaa kuin Windowsin ikkuna. Ikkuna on ennemminkin eräänlainen näkymä, joka erottelee eri IRC-kanavat, yksityiskeskustelut jne. Käytännössä ikkunalla tarkoitetaan näkymää joka sillä hetkellä on irssissä näkyvillä.

Mikäli määrittelit luvussa 4 Irssin liittymään automaattisesti kanaville #tekniikantornit, #tieteentornit jne, pitäisi nämä olla valmiiksi auki omissa ”ikkunoissaan”.


Voit kokeilla navigoida eri ikkunoiden välillä seuraavasti (jos käytössä Putty):

Pidä pohjassa ALT, ja paina samanaikaisesti jompaakumpaa sivunuolinäppäintä. Tällä tavalla voit selata Irssin ikkunoita numerojärjestyksessä.


Jokainen ikkuna on numeroitu. Jos haluat valita jonkun tietyn ikkunaan, onnistuu se yhdistelmällä:
ALT + ”numeronäppäin”

”Numeronäppäimiä” Irssin oletusasetuksilla ovat:

 • kirjainnäppäimistössä näppäimet 1-9 ja 0 (valitaan numeroa vastaava ikkuna sekä ikkuna numero 10)
 • kirjaimet QWERTYUIOP (valitaan ikkunat 11-20 kirjainjärjestyksessä)
 • Ikkunoihin 21- pääsee selailemalla ALT + nuolinäppäin
 • Huom, NumPadin numeronäppäimet eivät toimi!
ALT -näppäin tunnetaan myös termillä META-näppäin.

Huom. META-näppäimenä toimii Puttyssä myös Esc. Joissain terminaaliohjelmissa puolestaan META-näppäin on jompikumpi, joko ALT tai Esc. Riippuen terminaaliohjelmasta joskus selaus toimii siten, että painetaan kerran lyhyesti META, ja sitten kerran joko numero tai nuolinäppäin. Meta-näppäin ja sen toiminnallisuus selviää kokeilemalla.


Navigoidaan Irssi seuraavaksi jonkun kanavan ikkunaan (ALT + nuolinäppäin). Mikäli tuntuu että et löydä eri kanavia navigoimalla, voi kanaville liittyä myös jälkikäteen. Se tapahtuisi komennolla:

/join #tekniikantornit

tai vaihtoehtoisesti komentoaliaksella (pitäisi toimia Irssin oletusasetuksilla):

/j #tekniikantornit


Ao. kuvassa esitellään IRC-kanavaikkunan peruselementtejä.

 • 1: Ylimpänä näkyy topic-bar, eli kanavan aihe. Yleensä topiccina on joitain tiedotteita tai vähemmän tärkeää läppää. Jos topic ei mahdu kokonaan palkkiin, saa koko topicin tulostumaan näytölle komennolla /topic
 • 2: Tällä alueella näkyy keskustelut. Tässä kuvassa on punaisella sensuroitu joitain viestejä joita ei haluta julkiseksi, älä hämäänny niistä. @-merkki joidenkin keskustelijoiden nimimerkin edessä tarkoittaa sitä, että hänellä on kanavaoperaattorin status. Operaattori voi mm. asettaa kanavan aiheen, potkia porukkaa pois kanavalta ja asettaa käyttäjiä porttikieltoon. Huomaa että viestit joissa mainitaan oma nimimerkki, korostetaan keskustelunäkymässä.
 • 3 ja 4: Tässä palkissa näkyy satunnaista informaatiota. Irssin oletusasetuksilla siinä näkyy mm. ikkunan numero ja kanavan nimi (3). Kohdassa 4 näkyy numeroita, jotka viittaavat muihin Irssin ikkunoihin. Tässä esimerkissä vaalean sininen väri viittaa että ikkunassa 2 ja 4 on jokin tapahtuma, ja punainen merkitsee että kys. ikkunan kanavalla joku on kutsunut sinua. Valkoinen väri merkitsee että kanavalle on tullut uusia viestejä sinä aikana kun ikkunaa ei ole ollut valittuna.
 • 5: tähän kohtaan kirjoitetaan viestit kanavalle
 • Näppäimillä PageUp ja PageDown pääset selaamaan ikkunassa näkyviä keskusteluja ylös-alas, esim. jos haluat tutkia kanavalla käytyjä keskusteluja aikaisemmalta ajalta kuin mitä näyttöön kerralla mahtuu.
Jos haluat avata yksityiskeskustelun jonkun tietyn nimimerkin kanssa, se onnistuu komennolla:

/query kaverin_nimimerkki

joka avaa uuden Irssi-ikkunan vanhojen ikkunoiden jatkeeksi. Uuden ja vanhojen ikkunoiden välillä selataan tuttuun tapaan ALT + nuolinäppäin.


Yksityiskeskustelun ikkunassa käydään keskusteluja samaan tapaan kuin kanavaikkunoissa.


IRC-kanavalta poistuminen tai yksityiskeskustelun sulkeminen onnistuu siten että ensin navigoit haluamaasi ikkunaan. Sen jälkeen anna komento:

/window close

tai komentoalias (pitäisi toimia Irssin oletusasetuksilla):

/wc

Huom. IRC-kanavalta voi poistua myös komennolla /leave. Tämä komento kuitenkin jättää kanavan ikkunan auki Irssiin, siinä missä em. komento myös sulkee ikkunan samalla.

Hyödyllisiä Irssin komentoja

 • /join #kanava - liittyy kanavalle
 • /j #kanava - komentoalias edelliseen komentoon
 • /nick nimimerkki - vaihtaa nimimerkin
 • /query Tornilainen - aloittaa yksityiskeskustelun keskustelijan Tornilainen kanssa
 • /window close - sulkee keskusteluikkunan (joko kanavan tai yksityiskeskustelun) ja poistuu ikkunassa olevalta kanavalta
 • /wc - komentoalias edelliseen komentoon
 • /n - listaa kaikki kanavalla olijoiden nimimerkit
 • /topic - näyttää kanavan koko topicin
 • /whois Tornilainen - Komennolla saa lisätietoa haluamastaan nimimerkistä. Tuloste tulostuu yleensä ikkunaan numero 1 (statusikkuna, oletusasetuksilla) tai mahdolliseen yksityiskeskusteluikkunaan, jos sellainen on auki.
 • /quit - sulkee Irssin kokonaan shell-koneelta. Tämä komento ei jätä Irssiä taustaprosessiksi shell-koneelle, joten älä lopeta Irssi-sessiota tällä komennolla!
Komennolla /n on juuri listattu kanavan #tieteentornit läsnäolijat. Komento tulostaa läsnäolijat keskusteluikkunaan keskustelujen jatkoksi.

Irssi-session lopettaminen

Kun haluat lopettaa irkkaamisen, jätetään Irssi roikkumaan shell-koneelle taustaprosessiksi ja kirjaudutaan ulos shell-koneelta. Tämä tehdään seuraavasti:


Irssin sulkeminen:
Pidä pohjassa näppäintä CTRL ja paina samaan aikaan lyhyesti kirjainnäppäintä A. Vapauta molemmat napit. Tämän jälkeen paina lyhyesti kirjainnäppäintä D.

Nyt Irssin pitäisi kadota terminaali-ikkunasta ja näkymän palata takaisin komentokehotteeseen.


Irssi on jätetty onnistuneesti taustaprosessiksi shell-koneelle


Shell-koneelta kirjaudutaan ulos joko antamalla komento:

logout

tai painamalla komentokehotenäkymässä uudelleen edellä mainittu CTRL-A-D -näppäinyhdistelmä.


Irssi-sessioon palataan niin kuin tämän luvun alussakin mainitaan. Eli kirjaudutaan ensin shell-koneelle. Sen jälkeen kirjoitetaan komento:

screen -x

Joka avaa Irssin täsmälleen samaan näkymään millaisena jätit sen edellisen session jälkeen. Irssi ei tässä vaiheessa enää yhdistä uudelleen IRC-palvelimelle koska se on valmiiksi yhdistyneenä. Nyt voit selailla kanavilla käytyjä keskusteluja ja lukea mahdollisia yksityisviestejä joita olet saanut poissaolosi aikana.

Komennon screen -x tilalla voidaan käyttää myös komentoa screen -r. Molemmissa komennoissa on omat etunsa ja haittansa sekä koulukuntansa. Aloittelijoille suosittelen kuitenkin screen -x, jolloin Irssi-sessioon pääsee takaisin samalla komennolla, vaikka vahingossa sulkisi Puttyn ikkunan. Googlella löytyy enemmän tietoa Screen-ohjelmasta.

Ongelmatilanteita

Mikäli komentokehote antaa virheilmoituksen:

There is no screen to be attached
annettaessa komennon screen -x:

 1. Tarkista ensiksi että otit yhteyden oikeaan palvelimeen. Erityisesti TTY:läisten kannattaa tarkistaa että valitsit saman palvelimen kuin aikaisemmin (Mozart, Tutor, jne.)
 2. Jos palvelin on varmasti oikea, on Irssin prosessi todennäköisesti kuollut shell-koneelta syystä tai toisesta. Syynä voi olla esim. shell-koneen boottaaminen päivitysten takia. Tällöin ei auta muu kuin käynnistää uudelleen Irssi komennolla screen irssi. Mikäli teit aikanaan kappaleen 4 alustukset, pitäisi Irssin ottaa käynnistyessään automaattisesti yhteys IRC-palvelimille jne. Toisinaan shell-koneiden bootit ja Irssi-prosessien tapot ovat ärsyttävä ominaisuus. Mikäli tuntuu että Proffaa tai muuta shell-konetta boottaillaan liian tiuhaan tahtiin, kannattaa harkita shell-palveluntarjoajan vaihtamista.

Muuta huomioitavaa

Puttyn terminaali-ikkunasta voit kopioida tekstiä yksinkertaisesti maalaamalla sitä, jolloin teksti menee automaattisesti leikepöydälle.

Linkkejä Puttyn alkuperäinen versio ei tunnista, joten joudut ne maalaamaan ja liittämään erikseen nettiselaimeen. Sen sijaan Puttyn muunnokset tunnistavat usein linkit, esim. kappaleessa 3 mainittu Putty tray.

Useampi IRC-verkko

IRCnet-verkon lisäksi muita suuria verkkoja ovat esimerkiksi EFnet, DALnet ja erityisesti pelaajien käyttämä Quakenet.

Irkatessa saattaa tulla tilanne että haluamasi kanava onkin eri IRC-verkossa kuin IRCnetissä. Esimerkiksi voi tulla tilanne että sinun pitäisi päästä jonkun peliyhteisön kanavalle, joka sijaitsee Quakenet-verkossa. Ongelmana on että Quakenetissä olevat IRC-kanavat eivät näy, eivätkä toimi IRCnetin palvelimilla.

Irssin eräs ominaisuus on että, sillä voi olla samanaikaisesti yhdistyneenä useammalle IRC-palvelimelle. Em. Quakenet-ongelma ratkaistaan siten että Irssillä yhdistetään IRCnet-palvelimen lisäksi myös Quakenet palvelimelle.


Mene ensimmäiseksi statusikkunaan (Irssin default-asetuksilla ikkuna 1). Anna siinä komennot:

/SERVER ADD -auto -network Quakenet mediatraffic.fi.quakenet.org
/save
/connect Quakenet

Nyt Irssin pitäisi sekä yhdistää Quakenet-palvelimelle välittömästi, että yhdistää sinne myös joka kerta kun Irssi käynnistetään.


Kuvassa ympyrän sisällä oleva alue näyttää, onko käytössä mikä IRC-verkko


Navigointi eri IRC-verkkojen välillä tapahtuu rämppäämällä näppäinyhdistelmää CTRL + X, jolloin statusbarissa vaihtuu IRC-verkon tunnus. Tällä on merkitystä vain silloin kun liitytään uusille kanaville tai aloitetaan yksityiskeskusteluja. Kun keskustelet jo auki olevalla kanavalla, ei tarvitse valita erikseen aktiiviseksi kanavaan liittyvää IRC-verkkoa.


Esimerkiksi kanavalle liitytään edelleen komennolla

/join #kanava

Liityttävän kanavan IRC-verkko valitaan sen mukaan mikä verkko on aktivoituna Irssissä CTRL + X -yhdistelmällä. Esimerkiksi jos statusbarissa on aktivoituna ”IRCnet”, aukaistaan kaikki kanavat /join-komennolla IRCnet-verkossa. Samalla lailla toimii myös privaattikeskustelut, eli voit käydä niitä missä tahansa IRC-verkossa. Katso aina ensin että olet aktivoinut oikean IRC-verkon.


Liityit sitten missä tahansa IRC-verkossa olevalle kanavalle, aukeaa uusi kanava uuteen Irssi-ikkunaan ja keskustelu tapahtuu normaaliin tapaan. Komennolla /wc voi tuttuun tapaan sulkea keskusteluikkunan.


Jos haluat että Irssi liittyy automaattisesti myös Quakenetissä olevalle kanavalle käynnistyessä, se määritellään nyt komennolla:

/CHANNEL ADD -auto #peelokanava Quakenet

Komennon viimeinen parametri määrittää että kanavalle liitytään nimenomaan Quakenet-verkossa.


Quakenetissä olevaa Q auth -toiminnon ymppäämistä Irssiin ei esitellä tässä ohjeessa. Siihen sekä muiden verkkojen kirjautumishärpäkkeistä löytyy ohjeita mm. Irssin kotisivuilta.

Hilight -äänitehoste Puttyyn

Joka kerta kun joku mainitsee kanavalla nickisi, tai saat yksityisviestin, ilmenee asia vain Irssissä näkyvällä punaisella numerolla tapahtumaikkunaan.

On kuitenkin mahdollista saada Putty toistamaan haluttu äänitiedosto joka kerta kun joku mainitsee nimimerkkisi tai saat privaviestin. Vähän samaan tapaan kun perinteisissä pikavistimissä, Messengerissä jne, kun joku lähettää sinulle viestin.

Tätä varten tarvitset Puttyn muunnellun version, Putty Trayn. Ohjeen alussa on linkki kys. muunnelman kotisivuille, josta ohjelman voi ladata.


anna ensiksi Irssissä komennot:
/set beep_when_window_active ON
/set beep_when_away ON
/set beep_msg_level MSGS NOTICES DCC DCCMSGS HILIGHT
/set bell_beeps ON
/save

Seuraavaksi:

 1. Mene Putty trayn asetuksiin kohtaan Terminal, Bell
 2. Valitse valinta ”Play custom sound file”
 3. Browse -painikkeella valitse haluamasi äänitiedosto (Huom, Putty tray tukee vain wav-formaattia)
 4. Mene takaisin asetuksissa kohtaan Session, ja tallenna profiili, valitsemalla joko default-profiilin, tai jonkun muun tallentamasi profiilin.Detachaa Irssi ja käynnistä Putty uudelleen profiililla jonne tallensit asetukset, ja edelleen Irssi auki.

Tämän jälkeen Irssissä painele näppäinyhdistelmää Ctrl+A Ctrl+G (peräkkäin näitä yhdistelmiä) niin kauan kun Irssin vasemmassa alalaidassa lukee ”switched to audible bell.” Nyt pitäisi soida valitsemasi äänitiedosto joka kerta kun joku mainitsee nimimerkkisi tai lähettää sinulle yksityisviestin.

Väriteemoja, Scriptejä ym. lisäominaisuuksia

Irssin kotisivuilla löytyy lisää dokumentaatiota ohjelmasta ja lisää tietoa asetuksista jos ohjelman kanssa halua vieläkin enemmän hifistellä.

Kotisivuilta löytyy myös erilaisia väriteemoja, joilla voi vaihdella Irssin elementtien värejä jne.

Plugineilla Irssiin saa erilaisia lisätoimintoja, esimerkkinä mainittakoon mm. nimimerkkilista näkymään kanavaikkunan oikeaan reunaan.

Aivan kaikkea ei kannata näihin ohjeisiin kirjoittaa joten tästä eteenpäin saat ottaa itse selvää Irssin ja Screenin lisäominaisuuksista Googlea ym. apuna käyttäen.

 • Putty = Avoimen lähdekoodin terminaaliohjelma Windows-alustoille, jolla voi etäkäyttää muualla olevaa Unix/Linux -tietokonetta komentokehotenäkymässä.
 • SSH = salausmenetelmä, jolla ohjaus/informaatiodata kryptataan oman koneen ja etäkäytettävän koneen välillä
 • Irssi = Tekstipohjainen IRC-asiakasohjelma, jota käytetään lähinnä Unix/Linux-järjestelmillä.
 • Screen = Tarkempi selitys täällä. Tekniikka mahdollistaa IRC-ohjelman jättämisen taustaprosessiksi siksi aikaa kun et ole kirjautunut etäkäytettävälle koneelle.