Kokouspöytäkirja 3/22

Aika: 13.08.2022 Klo. 19.00

Paikka: Tieteentorni B:n Pikkuholvi

Läsnäolijat: Aleksi Mattila, Teemu Salminen, Petri Tikka, & Markku Hyttinen

§1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen 19:37.

§2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

§3. Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajana toimii Aleksi Mattila ja sihteerinä Teemu Salminen.

Ääntenlaskijat valitaan tarvittaessa.

§4. Esityslistan hyväksyminen

Hyväksytään esityslista sellaisenaan.

§5. Ilmoitusasiat

Saunaterassien penkit asennettuna kuuteen torniin.

Tikka on muuttanut pois.

Heinikkala poimii viinimarjoja.

§6. Rahat ja talous

Budjetoimatonta rahaa budjetin ylitykset huomioiden on 2066.09 euroa.

§7. Hankinnat

Saunaterassipenkkien budjetin kasvatus

  • Kasvatetaan budjetti 750 euroon

Kesäbileiden budjetin kasvatus

  • Kasvatetaan budjetti 620 euroon

Vesihanan T-haara

  • Budjetoidaan 20 euroa

Vanhojen kerhotuolien kunnostus

  • Budjetoidaan 50 euroa

Tarra-arkkeja merkintöjä varten

  • Budjetoidaan 16 euroa

§8. Tapahtumat

Syksyn tutustumisbileet

  • Budjetoidaan järjestämiseen 700 euroa.
  • Järjestetään syyskuussa.

Lautapeli-ilta

  • Budjetoidaan järjestestämiseen 50 euroa.
  • Järjestetään ”tilanteen mukaan” sopivana ajankohtana.

Loppuvuoden tapahtumiin palataan myöhemmin.

§9. META

TOAS saisi hoitaa Tekniikan B- ja C-tornien välistä grillikatosta eteenpäin.

Tieteen mäen pelastustietä tulisi raivata runsaasti.

Poistetaan Facebook asukastoimikunnan tiedotusvälineenä/kontaktipisteenä.

§10. Seuraava kokous

Puheenjohtaja kutsuu seuraavan kokouksen koolle tarvittaessa.

§11. Kokouksen päätäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 20:00.