Kokous 8, 1.12.2022 klo 17:00, TOAS toimisto U-kerros

 • TOAS:n uudet rakennus-ja peruskorjaushankkeet, esittelijänä toimitusjohtaja Kirsi Koski
  • Tällähetkellä TOAS:lle mahtuu noin 10000 asukasta.
  • Tavoitteena aina noin 100-150 uutta asuntoa per vuosi.
  • Keskeisiä asioita ovat sijainti (opiskelupaikat ja joukkoliikenne), hinta ja laatu.
  • Oikeasti vihreät tavoitteet ja toiminta.
  • Puurakentaminen on suuressa roolissa tällähetkellä, mutta raaka-ainekustannusten takia vaihtoehtona myös vihreä betoni.
  • Paljon projekteja tekeillä, joista osa on seisoksissa, mutta moni kuten Hippos liikkuu eteenpäin hyvällä vauhdilla.
  • Joka vuosi tarkoitus myös olla, joku peruskorjaus hanke menossa.
 • ToimintaTuohen ideariihen tulokset ja vuoden 2023energiansäästökampanjan viestintä
  • Asukastoimikunnat voivat hyödyntä erilaisia posteri ja ilmoituslappuja, järjestää tapahtumia, ja keksiä esim kisoja energian säästöön kannustamiseen.
  • Asukkaita kehotetaan aktiivisesti miettimän miten sähköä voidaan säästää ja toimimaan sen mukaisesti.
  • tärkeänä nostona SÄHKÖLÄMMITTIMIÄ EI EHDOTTOMASTI SAISI KÄYTTÄÄ, tämä on suuri sähkösyöppö, ja lisäksi jos asunnosta mitataan kohteen lämpötiloja, talotekniikka voi määrittää että lämmitystä on liikaa, ja vähentää kaikissa asunnoissa lämpötilaa.
  • JOS ASUNNOSSA ON KYLMÄ TEE VIKAILMOITUS. Lämpötilan pitäisi olla noin 20-22 asetta, ja jos ei ole, niin jotain on pielessä.
  • Energiakamppanjan palkinnot
   • Kohteelle jossa asukastoimikunta on ollut aktiivisin kampanjoimaan toteuttetaan kohteen asukastoimikunnan asukkaiden valitsema kehitysprojekti, budjetti 1000€ ”tuunausta tonnilla”. Voittaja valitaan siten että kukin asuastoimikunta esittelee toimintaa ensivuoden viimeisessä kokouksessa, raati valitsee muutaman finalsitin, ja näistä äänestetään voittaja.
 • Neuvottelukunnan asukasedustajien terveiset
  • Hallitus
   • Viime kokouksessa lähinnä keskustelua Hippos projektin etenemisestä.
  • SOANK
   • Kokousta ei järjestettykään organisointiongelmien takia, joten tämä siirtyy ensivuoden alkuun.
  • Valtuuskunta
   • Juuso Laukkanen vahvistettiin hallitusjäseneksi neuviksen edusttajana.
   • Kati Rajala jatkaa puheenjohtajana.
   • Yksi TREY:n edustaja vaihtui.
 • Muut asiat
  • TOAS:n suunnalta tuli toivetta että kaikkien asukastoimikuntien yhteystiedot saataisiin omatoasiin. Torneilla tämä on jo hyvin hoidossa, näiden nettisivujen ansiosta, joille löytyy linkki omatoasista.
  • Jari Ahonen totesi että olkluodon myöhästyminen ja mahdolliset tulevat pakkaset tulevat vaikuttamaan sähkön riittävyydestä. TOAS infoaa asukkaita heti jos sähkökatkoista tulee tietoa, mutta tämä on täysin sähköntarjoajien määrittelemää. Saunat todennäköisesti voidaan joutua sulkemaan, mutta päätöstä ei vielä täysin ole tehty.
 • Kohteiden kuulumiset
  • Veijonhovi: telegram on ollut toimiva kanava saamaan asukkailta vastauksia esim kyselyihin.
  • TTornit: Asukaskokous ja pikkujoulut tulossa. Huoltoyhtiö vaihtui, ja ainakin alkuu on tullut positiivista palautetta.
  • Markuksentori: järjesti pikkujoulut, ja tulee järjestämään erillisen asukaskokouksen
  • Kissanmaa: Järjesti pikkujoulut ja asukaskokouksen. Pohdittiin voisiko TOAS kautta asennettuja lämpömittareita saada sellaisina että niistä asukaskin näkisi lämpötilan, ei vain etätarkkailu. Todennäköisesti ei onnistu koska kyseessä todennäköisesti halvin standardimalli.