Neuvis 13.1.2022, klo 16:32, MS-Teams

 • Neuviksen pj:n, vpj:n ja sihteerin valinta
  • Valittiin neuviksen puheenjohtajaksi Ulla Leppänen
  • Valittiin neuviksen varapuheenjohtajaksi Katriina Sark
  • Valittiin neuviksen sihteeriksi Marikki Häme
 • Yhden edustajan ja varaedustajan valinta TOAS:in valtuuskuntaan
  • Valittiin edustajaksi Nita Altun ja varalle Joy Turan
 • SOANK edustajat
  • Valittiin edustajiksi Katriina Sark, Juhana Häme ja Joy Turan
  • Varalle valittiin Marikki Häme
 • Hallituksen edustajan terveiset
  • Hipposhankkeesta osa toteutetaan betonirakentamisena johtuen puun korkeasta markkinahinnasta, kuitenkin edelleen pääosa on tarkoitus toteuttaa puurakentamisena
 • Seuraava kokous pidetään 24.2.2022