Asukaskokouspöytäkirja 1/2019

Aika: 29.11.2019. Klo. 19.00

\\ Paikka: Tekniikantorni A:n väestönsuoja Holvi.
\\ Läsnäolijat: Liite 1, TTornit asukaskokous 29.11.2019

Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 19.10.

Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

\\ Aleksi Mattila esitti, että talon ulkopuolisille myönnetään läsnäolo-oikeus ilman puheoikeutta. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Teemu Salminen ja sihteeriksi Markku Hyttinen. Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valitaan Lassi Myllynen ja Anton Wallendahl.

Esityslista hyväksyttiin muutoksitta.  

 • Markku Hyttinen ilmoitti, että ttornit siirtyvät eParking-palveluun jossain vaiheessa, josta TOAS tiedottaa erikseen. Tarkentava kysymyksenä kysyttiin katkeaako vanhat sopimukset ja neuvottelukuntaan tulleen tiedon mukaan sopimukset siirtyvät voimassa olevina eParking-palveluun.
 • Aleksi Mattila ilmoitti, että kinkut on paistumassa.
 • Markku Hyttinen ilmoitti, että ruokia valmistaessaan, hän melkein haavoitti itseään.
 \\ Lari Leino ja Elo Hakala liittyivät kokoukseen tässä vaiheessa.

Aleksi Mattila ehdotti puheenjohtajaksi Teemu Salmista, joka ilmoitti olevansa käytössä, jos muita halukkaita ei ole. Teemu Salminen valittiin tehtävään.

 \\ Kokouksessa siirryttiin kohtaan 8.

Teemu Salminen ehdotti sihteeriksi Jere Ek:ä, joka valittiin tehtävään yksimielisesti.

Teemu Salminen ehdotti Aleksi Mattilaa rahastonhoitajaksi, joka valittiin tehtävään yksimielisesti.

 \\ Palattiin kohtaan 7.
 • Petri Tikka ilmoitti olevansa halukas jäsen
 • Lassi Myllynen ilmoitti olevansa halukas jäsen
 • Sami Vapola ilmoitti olevansa halukas jäsen

Edellä mainitut valittiin yksimielisesti asukastoimikunnan jäseniksi.

 \\ Markku Hyttinen kuvaili neuvottelukunnan edustajan tehtäviä, joita oli tuoda asukastoimikuntansa ideoita ja keinoja muiden asukastoimikuntien ja TOAS:n tietoon, heidän velvollisuuksiaan, jossa he kertovat TOAS:lle kohteensa kuulumisista ja tekevät päätöksiä asukkaiden puolesta, jotka voivat vaikuttaa heidän vuokraansa ja asumiskäytäntöihin, sekä vaikuttamismahdollisuuksia joita on erilaiset kampanjat asukkaille, jotka joilla haetaan yhteistähyvää ja asukkaiden lisävaikuttamispolkuja, vielä mainiten ohimennen kokouspalkkion suuruudenkin.
 • Valittiin Teemu Salminen edustajaksi ja henkilökohtaiseksi varahenkilöksi Aleksi Mattila
 • Valittiin Petri Tikka edustajaksi ja henkilökohtaiseksi varahenkilöksi Lassi Myllynen
 • Ihmiset tuskailivat, että kinkku valmistuu hitaasti.
 • Teemu Salminen ja Petri Tikka totesivat, että uuden vuoden-bileet järjestetään oma-pullo-mukaan periaatteella.
 • Teemu Salminen totesi, että perinteinen Itsenäisyyspäivän-vastaanotto on hieman avoin tällä hetkellä.
 • Asukas kysyi onko meillä juotavaa, johon Markku Hyttinen totesi, että kaikkea on.

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19.29.