kokouspöytäkirja 2/19

Aika: 11.04.2019. Klo. 18.00
Paikka: Tekniikantorni A:n väestönsuoja Holvi.
Läsnäolijat: Teemu Salminen, Petri Tikka, Aleksi Mattila, Markku Hyttinen 

1. Kokouksen avaus

Asukastoimikunnan puheenjohtaja avasi kokouksen kello 18.11.

2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Kokouksen järjestäytyminen

Esitys 1: Kokouksen puheenjohtajaksi Teemu Salminen
Esittäjä: Markku Hyttinen
Päätös: Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Teemu Salminen

Esitys 2: Kokouksen Sihteeriksi Markku Hyttinen
Esittäjä: Teemu Salminen
Päätös: Kokouksen sihteeriksi valittiin Markku Hyttinen

Esitys 3: Ääntenlaskijoiden valinta
Esittäjä: Teemu Salminen
Päätös: Ääntenlaskijat valitaan tarvittaessa

4. Esityslistan hyväksyminen

Esitys 1: Esityslistan hyväksyminen sellaisenaan
Esittäjä: Teemu Salminen
Päätös: Esityslista hyväksyttiin muutoksitta.

5. Ilmoitusasiat

  • D-tornin loisteputkien vaihto ledeihin on valmis
  • Ei ole pullaa, eikä kahvia, eikä limpparia, kaikki kokouseväät jäi kauppaan

6. Rahat ja talous

Esitys 1: Rahastonhoitaja Petri Tikka esittelee tämän hetkisen talouden
Esittäjä: Petri Tikka
Tulos: Rahaa on jäljellä 2094,59€, budjetointien jälkeen on 1914,59€

7. Hankinnat

Esitys 1: Talkoo eväät
Esittäjä: Teemu Salminen
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti 28,06€ ruokiin

Esitys 2: Talkoo juomat
Esittäjä: Teemu Salminen
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti 49,94€ juomiin

Esitys 3: PA-laitteet ulkokäyttöön
Esittäjä: Markku Hyttinen
Päätös: Hyväksyttiin 250€ budjetointi, koetetaan hankkkia käytettynä

8. Roskalavat

Esitys 1: Tilataan roskalavat vk 22-23
Esittäjä: Teemu Salminen
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti

9. Tunnollinen asukas

Esitys 1: Arvotaan voittaja, osallistujia 3
Esittäjä: Teemu Salminen
Päätös: Tuomas Kuukka voitti noppa-arvonnassa

10. Vuoden toinen ASTMK-tapahtuma

Esitys 1: Grillikauden avajaiset
Esittäjä: Markku Hyttinen
Päätös: Järjestetään 10.5.2019 grillausbileet tekniikan grillillä. Budjetiksi hyväksyttiin 500€, haetaan ennakkoa 300€

Palattiin kohtaan 7. hankinnat, johon lisättiin esitys 3: PA-laitteet ulkokäyttöön

11. Muut esille tulevat asiat

  • Haluttaisiin Tieteen B:n isompaan saunaan toinen suihkukahva.
  • Tekniikan A-tornin kerhohuoneen vessaan pääsy asukastoimikunnan huoltoavaimella.
  • Ahkerat talkoot tulossa.
  • Lentopallokentän huoltotalkoot joskus toukokuussa.
  • Lanit on tulossa pääsiäisenä.
  • Wappukin alkaa.
  • Holvissa on uusi holvibox, ei käytössä, vielä, kohta.
  • Wappuradio soi kohta.

12. Seuraava kokous

Asukastoimikunnan puheenjohtaja kutsuu seuraavan kokouksen koolle tarvittaessa.

13. Kokouksen päättäminen

Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen kello 18.42.