kokouspöytäkirja 1/19

Aika: 16.01.2019. Klo. 19.00
Paikka: Tekniikantorni A:n väestönsuoja Holvi.
Läsnäolijat: Teemu salminen, Petri Tikka, Markku Hyttinen, Aleksi Mattila, Ariane Raschke, Enni Hakkarainen, Reima Hyvönen, Jussi Toivonen, Samuli Ratas, Antti Kumavaara, Asukas 1

1. Kokouksen avaus

Asukastoimikunnan puheenjohtaja avasi kokouksen kello 19.06.

2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Kokouksen järjestäytyminen

Esitys 1: Kokouksen puheenjohtajaksi Teemu Salminen
Esittäjä: Markku Hyttinen
Päätös: Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Teemu Salminen

Esitys 2: Kokouksen Sihteeriksi Teemu Salminen
Esittäjä: Teemu Salminen
Päätös: Kokouksen sihteeriksi valittiin Markku Hyttinen

Esitys 3: Ääntenlaskijat valitaan tarvittaessa
Esittäjä: Teemu Salminen
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti

4. Esityslistan hyväksyminen

Esitys 1: Esityslistan hyväksyminen sellaisenaan
Esittäjä: Teemu Salminen
Päätös: Esityslista hyväksyttiin lisäämällä kohtaan 7. varapuheenjohtajan valinta.

5. Ilmoitusasiat

 • Neuviksen pj:nä ja sihteerinä jatkaa viime vuotiset.
 • Neuviksen uusi vpj on Katriina Sark.
 • TOAS:n valtuuskuntaan meni Janette Nieminen (Wäinölät) ja Olli Huopio (Wäinölät), heidän varahenkilöinään Johanna Tapper ja Essi Lammi
 • TOAS:n hallituksen uusi varajäsen Kasimir Hakala
 • SOANKiin ei valittu ketään, tiedusteltiin olisiko Petri Mattila edelleen halukas jatkamaan.
 • 2018 Vedensäästökampanjassa tekniikantornit säästivät 3.3% vettä, josta asukastoimikunta saa bonusta 75€. Tieteentornien vedenukulutus oli kasvanut 0.3%.
 • Vedensäästökampanja 2019: Palkitaan kolme parasta kohdetta: 500€ / 300€ / 100€ palkkioportailla.
 • Asukasaktivaattori muuttuu tälle vuodelle opiskelijoiden yhteilöllisyys ja TOAS-60V-teemaiseksi. Hakudedis 15.3.2019.
 • TOAS:n logo on muuttunut erilaiseksi.
 • Tunnollinen asukas kampanja jatkuu edelleen, arvotaan kohteissa 4 kertaa vuodessa 2 kpl leffalippuja.
 • TTornit saa englanninkieliset ovitarrat yhteistiloihin, kunhan TOAS:n luottohenkilö kerkiää ne asentamaan.
 • Teemu Salminen ilmoitti, että pizzat on tilattu.

6. Rahat ja talous

Esitys 1: Tämän vuoden budjetin kertominen
Esittäjä: Markku Hyttinen ja Petri Tikka
Toteamus: Rahaa on samanverran kuin viimevuoden perusosa + 75€ vedensäästökampanjan bonus, Petri Tikka sanoi, että budjetti on silloin n. 2900€

7. Varapuheenjohtajan ja Toimihenkilöiden valinta

Esitys 1: Varapuheenjohtajan valinta
Esittäjä: Teemu Salminen
Päätös: Aleksi Mattila valittiin yksimielisesti

Esitys 2: Tornitonttujen valinta
Esittäjät: Teemu Salminen, Markku Hyttinen
Päätös: TeABC valittiin Jussi Toivonen, TeDEF valittiin Aleksi Mattila, TiABC valittiin Enni Hakkarainen

Esitys 3: Kokoontumistilavastaavien valinta
Esittäjät: Teemu Salminen, Petri Tikka
Päätös: Teemu Salminen ehdotti Petri Tikkaa, joka hyväksyttiin yksimieliesti, Petri Tikka ehdotti Teemu Salmista, joka hyväksyttiin yksimielisesti

Esitys 3: PikkuHolvivastaavien valinta
Esittäjät: Teemu Salminen, Petri Tikka
Päätös: Teemu Salminen ehdotti Petri Tikkaa, joka hyväksyttiin yksimieliesti, Petri Tikka ehdotti Teemu Salmista, joka hyväksyttiin yksimielisesti

Esitys 5: Lainatavaaravastaajien valinta
Esittäjä: Teemu Salminen, Markku Hyttinen
Päätös: Hyväksyttiin lainatavaravastaaviksi Markku Hyttinen, Teemu Salminen, Petri Tikka, Aleksi Mattila, Ariane Raschke

Esitys 6: Webmasterin valinta
Esittäjä: Markku Hyttinen
Päätös: Teemu Salminen hyväksyttiin yksimielisesti, kun hänellä on eniten kokemusta järjestelmästä

Esitys 7: Tapahtumavastaavan valinta
Esittäjä: Teemu Salminen
Päätös: Markku Hyttinen ilmoitti olevansa vapaaehtoinen ja hyväksyttiin yksimielisesti

Esitys 8: Muiden mahdollisten toimareiden valinta
Esittäjä: Markku Hyttinen
Päätös: Nakkikoneiksi valittiin Petri Tika, Teemu Salminen, Aleksi Mattila, Ariane Raschke, Enni Hakkarainen

Esitys 9: Avainten haltijat
Esittäjä: Teemu Salminen
Päätös: Avaimet myönnettiin Kokoontumistila-, PikkuHolvi- ja Lainatavaravastaavien tehtävien haltijoille. Lisäksi Lainatavarakaapin avain myönnetään Antti Heinikkalalle graafikon tehtävien vuoksi

8. Hankinnat

Esitys 1: Toimistotarvikkeita
Esittäjä: Teemu Salminen
Päätös: Budjetoitiin 50€ teippien, kynien, nastojen yms. hankintoihin

Esitys 2: Kokouskulujen hyväksyntä
Esittäjä: Teemu Salminen
Päätös: Hyväksyttiin 1. kokouksen pizzatilauksen hankintakulut, 31,50€

Esitys 3: Holvin uunin ja vesialtaan tarvikekuitteja
Esittäjä: Petri Tikka
Päätös: Hyväksyttiin vikavirtajatkojohdon 24,90€, Turvakytkimen 22,90€ ja Sammutuspeitteen sekä viemärinavaajan 12,94€ hankinnat korvattavaksi.

Esitys 4: Keittiötarvikkeita
Esittäjä: Petri Tikka
Päätös: Budjetoitiin 30€ erilaisten keittiötarvikkeiden hankintaan

Esitys 5: Lumikolia ja petkeleitä
Esittäjä: Markku Hyttinen
Päätös: Markku Hyttisen ehdotuksesta budjetoitiin 130€ lumikolien ja jokusen petkeleen hankintaan

Esitys 6: Web-kulut
Esittäjä: Teemu Salminen
Päätös: Budjetoitiin 60€ web-kuluihin (domain jne.)

Esitys 7: Uunin nurkan viimeistely
Esittäjä: Petri Tikka
Päätös: Budjetoitiin 100€ kaapinovien, saranoiden yms. hankintaan

Yhteensä hankintoihin budjetoitu 462,24€

9. Vuoden ensimmäinen ASTMK-tapahtuma

Esitys 1: Kyykkäkekkerit ennen MM-kyykkää
Esittäjä: Markku Hyttinen
Päätös: Esivalmistelujen perusteella budjetoidaan tapahtumaan 550€, joka sisältää Hiukkasen mobiilisauna Tarzanin vuokrauskulun. Tapahtuma järjestetään 29.1. - 3.2.2019 välisenä aikana riippuen mobiilisaunan vapaanaolosta.

10. MM-kyykkäpäivän poikkeusjärjestelyt

 • Holvit ovat kiinni
 • Saunat ovat auki asukkaille
 • TEA-klubille tiedotetaan, että TTornit ovat yksityisaluetta
 • Grillit ja puut ovat asukkaiden käytössä, mutta lukitaan puuvarastot tilapäisesti kyykkäpäiviksi.

11. Tunnollinen Asukas -kilpailu

 • Petri Tikka voitti arvonnassa kaksi leffalippua. Tämän vuoden aikana arvotaan vielä kolme kertaa.
 • Huomioitu ilmoitustaulujen puuttellinen ohjeistus, mistä saa lisäinfoa.

12. Muut esille tulevat asiat

 • Pizzat eivät ole vielä saapuneet
 • Kysytään TOAS:lta Holvien hanojen parannusta, että vesi ei roiskuisi pitkin seiniä ja lattioita.

13. Seuraava kokous

Asukastoimikunnan puheenjohtaja kutsuu kokouksen koolle tarvittaessa.

14. Kokouksen päättäminen

Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19.59.