Kokous pidettiin Tiistaina 2. huhtikuuta klo 16:30 Iidesaukio 1 ylimmässä kerroksessa, TOASin neuvottelutilassa.

  • Jari Kivipelto esitteli TOAS:n vuoden 2018 tilinpäätöksen, joka on melkein 11,5 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Poikkeuksellisen suuri ylijäämä selittyy pitkälti kiinteistöjen myynnillä, josta tuli noin neljän miljoonan euron myyntivoitto. Ylijäämä mahdollistaa sen, että paineita vuokrankorotuksiin ei ole. TOAS pyrkii edelleen tarjoamaan asuntoja noin 20 % alemmalla vuokratasolla markkinahintoihin nähden. Vuonna 2018 TOAS kehitti sähköisiä palveluitaan. Käyttöön otettiin mm. OmaTOAS-järjestelmä ja chat-palvelu, sekä sähköautot, joiden käyttöaste on ollut todella hyvä. Kaikki kolme sähköautoa ovat olleet vuokrattuna joka päivä ainakin kerran.
  • Edellisen kokouksen jälkeen oli tullut uusia aktivaattorihakemuksia, jotka olivat paremmin niiden toiveiden mukaisia, joita TOAS viime kokouksessa esitti. TOAS:n maksaman aktivaattoribudjetin lisäksi myös Kartanon Kiinteistöpalvelut Oy on luvannut lahjoittaa 60 euroa asukastoimintaan niihin kohteisiin, joiden kiinteistöhuollosta he vastaavat, joten jaettavaa on vähän enemmän. Asukastoiminta-aktivaattorirahaa päätettiin myöntää seuraaville hakemuksille:
  1. Sammonkadun Sauna-Appro: 520 euroa; hakijana asukastoimikunnat Jarinsampo ym. sekä Domukset. Toteutetaan lauantaina 4.5.2019 klo 17 alkaen.
  2. Haravointitalkoot ympäri Tamperetta: 500 euroa haravointihuppareihin; toteutetaan syksyllä.
  3. Vierailu Viola-kotiin vanhuksia ilahduttamaan: 400 euroa, hakijana Espantornin ym. asukastoimikunta
  4. Pizzayllätys vanhainkotiin: 400 euroa, hakijana Trikootalon asukastoimikunta.
  • Keskusteltiin, että TOAS:n toiveena olisi toteuttaa tempaukset ennen TOAS:n juhlaseminaaria 16.5., jotta seminaarin asukaspuheenvuoroon saisi mukaan kuva- tai videomateriaalia opiskelija-asumisen yhteisöllisyydestä tänä päivänä. TOAS oli erittäin tyytyväinen nyt tulleisiin uusiin hakemuksiin. Syksyn aktivaattorihakuun jäi mm. hautumaan ajatus Hippostalon ”valtaamisesta” vapaan taiteen taide- ja kulttuuritilaksi ennen sen purkua.
  • Kevään 2019 koulutustapahtuma järjestetään keskiviikkona 22.5. klo 15, jolloin pääsee tutustumaan Hennansammon työmaalla.
  • Saara Puonti muistutteli roskalavojen tilaamisesta ja polkupyörävarastojen kevätsiivouksista. Myös aktivaattorirahojen käyttöön liittyvissä kysymyksissä on hyvä olla yhteyksissä, jos TOAS voi auttaa viestinnässä tms.
  • Seuraava kokous 22.5.2019 klo 16:30 alkaen