Kokouspöytäkirja 5/18

Aika: 6.11.2018. Klo. 19.00


Paikka: Tekniikantorni A:n väestönsuoja Holvi.


Läsnäolijat: Teemu Salminen, Juho Aarikka, Petri Tikka ja Markku Hyttinen, Lilli Korjus ja Antti Heinikkala

Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 19.17.

Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Kokouksen puheenjohtajana toimii Teemu Salminen ja sihteerinä Juho Aarikka. Ääntenlaskijat valitaan tarvittaessa.

Esityslista hyväksytään muutoksitta.  

Markku Hyttinen kertoi Neuviksen kuulumisina ensi vuoden energiansäästökampanjaan liittyvästä julistekilpailista, jonka deadline on marraskuussa. Asuntojen kylmyys on ollut jälleen esillä Neuviksessa, ja TOASin virallinen neuvo kylmistä asunnoista kärsiville on kehoitus tehdä vikailmoitus, sillä kylmyyden syy voi olla esim. vuotavissa ikkunoiden tai ovien tiivisteissä, ilmausta tarvitsevassa patterissa tai jumittuneessa termostaatissa jotka vaativat huoltotoimenpiteitä.

Tekniikantorneille on asennettu etäluettavat lämpötila-anturit (3 kpl per kerros). Anturien avulla pyritään parantamaan lämmityksen ohjausta, kun asuntojen lämpötilaa voidaan seurata tarkasti.

Huoltoyhtiön toiminnassa on havaittu ongelmia: Huoltoyhtiö ei usean viikon aikana ehtinyt palauttaa pyöräkatosten siivouksen yhteydessä vahingossa aiheettomasti pois korjattua pyörää. Saunatilojen pukuhuoneiden siivouksessa on ollut puutteita. Yhteisten tilojen vikojen korjaamisessa on venähtänyt kuukausi. Tieteentornien pihavalot eivät useista vikalmoituksista huolimatta ole vieläkään kunnossa, vain osa valopylväistä toimii. Ongelmista on oltu yhteydessä TOASiin, mutta vastausta ei saatu kokoukseen mennessä.

Tekniikankadun vuorottaispysäköinti on jälleen voimassa huhtikuun loppuun asti, ja väärälle puolelle pysäköityjen autojen tuulilaseihin on ilmestynyt reilusti sakkolappuja.

Tekniikantornien A-talon kerho- ja saunatiloissa on majaillut asunnoton henkilö, jonka sotkujen seurauksena tiloja on jouduttu siivoamaan ja remontoimaan. TOAS varoittaa kerhotilan oveen kiinnitetyllä asukastiedotteella tilojen mahdollisesta sulkemisesta, mikäli epäsiisteys jatkuu. TOAS ei ole ottanut asian tiimoilta yhteyttä asukastoimikuntaan, mikä on herättänyt ihmetystä.

Asukastoimikunta uudisti Tekniikantornien roskakatosten lajitteluohjeet, sillä vanhat ohjeet olivat huonokuntoiset ja väärillä paikoilla. TOAS toimitti jäteastioihin uudet jätelaatutarrat, joten jätteiden lajittelun pitäisi nyt olla helppoa. Myös Tieteentornien roskakatoksen ohjeet on tarkoitus uusia marraskuun aikana.

6. Rahat ja talous

Kokonaisbudjetti loppuvuodelle on 558,30€ ja kulujen jälkeen 521,31€

Asukastoimikunnan verkkosivujen ttornit.info-verkkotunnus ja domainkulut vuodeksi maksavat 12,60€. Hyväksytään hankinta yksimielisesti, Teemu Salminen suorittaa maksun palveluntarjoajalle.

Arvontaan on osallistunut kolme asukasta, Markku Hyttinen, Aleksi Mattila ja Antti Heinikkala. Osallistujien kesken arvotaan kaksi elokuvalippua. Nopanheitolla suoritetun arvonnan voittajaksi valikoitui Antti Heinikkala. Seuraava arvonta suoritetaan ensi keväänä.

Päätetään järjestää asukaskokouksen yhteydessä pikkujoulut. Tapahtuma ajoittuu marras-joulukuun vaihteseen, päällekkäisyyksien minimoimiseksi tapahtumatiimi päättää tarkan ajankohdan myöhemmin. Tapahtumasta tiedotetaan vähintään viikkoa etukäteen kaikilla asukastoimikunnan tiedotuskanavilla. Tekniikantorni A:n sauna varataan tapahtuman ajaksi asukastoimikunnalle. Päätetään budjetoida tapahtumaan 500€.

Asukkaat ovat toivoneet itsenäisyyspäivän astmk-tapahtumaa viimevuotisten juhlien innoittamina. Päätetään järjestää tapahtuma 6.12., budjetoidaan järjestelyihin 20€.

Vuoden viimeisenä asukastapahtumana päätetään järjestää uudenvuoden juhlat 31.12. ja tapahtuman järjestelyihin budjetoidaan loput asukastoimikunnan käytettävissä olevat määrärahat.

Ei muuta esille tullutta asiaa.

Puheenjohtaja kutsuu kokouksen tarvittaessa.

Puheenjohtaja päättää kokouksen ajassa 19.56.