TTornien asukastoimikunnan kokouspöytäkirja 1/2018

Aika: perjantai 12.1.2018 klo 19.00

Paikka: Tekniikantornit A:n kokoontumistila Holvi (väestönsuoja)

Läsnäolijat: Viveka Laaksonen, Samuli Ratas, Antti Heinikkala, Petri Tikka, Janne Virtanen, Lilli Korjus, Petri Mattila, Markku Hyttinen, Timo Korpela, Teemu Salminen, Juho Aarikka, Juho Kumara.

Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 19:03.

Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Valitaan valitaan kokouksen puheenjohtajaksi Teemu Salminen ja sihteeriksi Juho Aarikka.

Hyväksytään esityslista muutoksitta.

 • TOASin asukastoimikuntien neuvottelukunnan järjestäytymiskokouksessa 16.1. käsitellään ainakin vedensäästökampanjaa; neuvisedustajien kokouspalkkiot nousivat viime vuotisista.
 • OmaTOAS sekä Booking-varausjärjestelmä on otettu käyttöön 1.1. Asukastoimikunnalla ei ole tunnuksia järjestelmään.
 • TOAS on kehoittanut luopumaan Savaki-varausjärjestelmän käytöstä. Toistaiseksi Savakia on käytetty varajärjestelmänä omaTOAS-palvelussa ilmenneiden ongelmien vuoksi.

Asukastoimikunnalla on käytettävissä 2802€.

 • Tekniikantornien A, B ja C tornitontuksi valitaan Samuli Ratas.
 • Tekniikantornien D, E ja F tornitontuksi valitaan Markku Hyttinen.
 • Tieteentornien tornitontuksi valitaan Lilli Korjus.
 • Kokoontumistilavastaaviksi valitaan Teemu Salminen ja Petri Tikka.
 • Pikkuholvivastaaviksi valitaan Teemu Salminen ja Petri Tikka.
 • Lainatavaravastaaviksi valitaan Teemu Salminen, Petri Tikka, Markku Hyttinen ja Antti Heinikkala.
 • Webmasteriksi valitaan Teemu Salminen.
 • Varausjärjestelmävastaavaksi valitaan Petri Mattila.
 • Tapahtumavastaavaksi valitaan Lilli Korjus.
 • Tapahtumatoimihenkilöiksi valitaan Markku Hyttinen, Janne Virtanen ja Samuli Ratas.
 • Avainten haltijoiksi valitaan Teemu Salminen ja Petri Tikka.
 • Varapuheenjohtajaksi valitaan Lilli Korjus.
 • Päätetään hankkia kyniä ja teippiä tornitontuille, budjetoidaan hankintaan 20€.
 • Avattiin keskustelu TTornien haalarimerkistä ja puheenjohtaja esitteli merkin alustavaa ulkoasua. Päätetään jatkaa merkin suunnittelua ja budjetoidaan haalarimerkkien hankintaan 100€.
 • Päätetään hankkia umpikumiset pyörät asukastoimikunnan nokkakärryyn, budjetoidaan hankintaan 25€.
 • Päätetään hankkia jatkojohtoja asukastoimikunnan käyttöön, budjetoidaan hankintaan 8€.
 • Markku Hyttinen esitteli hankintaehdotuksia kerhohuoneiden uudistamiseen, lista pöytäkirjan liitteenä. Päätetään varustaa kerhotiloja digitelevisioilla ja kiinnitykseen tarvittavilla seinätelineillä, budjetoidaan hankintoihin yhteensä 200€.
 • Päätetään hankkia 16-porttinen gigabitin kytkin asukkaiden lainattavaksi, budjetoidaan hankintaan 20€.
 • Piha-alueilta puuttuvat lumilapiot sekä lumikolat, eikä TOAS/huoltoyhtiö ole pyynnöistä huolimatta toimittanut välineitä asukkaille. Koska tilanne käy sietämättömäksi, päätetään hankkia asukkaiden käyttöön kevyitä lumentyöntimiä. Budjetoidaan hankintaan yhteensä 16€.
 • Päätetään budjetoida kokoustarjoiluihin 6€.

Päätetään järjestää Kyykkäkekkerit 1.2. klo 18 Tieteentornien grillikatoksella. Tapahtumassa asukkaat saavat pelata kyykkää ja grillata makkaraa. Tapahtumavastaava ja -toimihenkilöt kokoontuvat suunnittelemaan tarkemmin järjestelyjen yksityiskohtia, ostoslistaa ja toteutusta. Puheenjohtaja esitteli tapahtuman mainoksen. Päätetään budjetoida tapahtuman järjestämiseen 200€.

Asukastoimikunta pyytää MM-kyykän järjestäjiä merkitsemään asuntokohteet pelaajilta kielletyksi alueeksi MM-kyykkätapahtuman kenttäkarttaan. Päätetään pitää kokoontumistilat suljettuina kyykkäviikonlopun ajan.

Petri Mattilan tekemä asukasaktivaattorihakemus Xbox360-pelien hankkimiseksi asukastoimikunnalle sekä pelitapahtuman järjestämiseksi asukkaille hyväksyttiin. Aktivaattorirahaa on käytettävissä 80€. Keskusteltiin tapahtuman sisällöstä ja järjestelyistä, alustava suunnitelma ajankohdaksi on torstai 22.2. Tapahtumapaikkana on kokoontumistila Holvi, jossa myös asukastoimikunnan Xbox360 sijaitsee. Päätetään osallistua tapahtuman järjestelyihin myös asukastoimikunnan puolesta, budjetoidaan tapahtuman järjestämiseen 50€.

Kilpailuun ei ollut määräaikaan mennessä osallistunut muita asukkaita, joten elokuvalipun voitti Antti Heinikkala. Tunnollinen asukas -kilpailu jatkuu edelleen ja seuraava elokuvalipun arvonta järjestetään muutaman kuukauden kuluttua. Asukastoimikunta tiedottaa arvonnan ajankohdasta myöhemmin.

Asukastoimikunnan ehdotukseksi päätettiin valita uudelleen ”Kahta en kuluta ja toinen niistä on vesi.”

 • Keskusteltiin Tieteentornien asuntojen lämpötiloista. On aina järkevää tehdä vikailmoitus kylmyydestä asunnossa. Pohdittiin mahdollisia syitä, mm. patteriin kertynyttä ilmaa sekä termostaatin jumittumista.
 • OmaTOAS -palvelusta koostetaan yleinen vikalista. Tiedonkulun varmistamiseksi on suotavaa ilmoittaa ongelmatilanteista sekä asukastoimikunnalle että TOASille.
 • TOAS haluaa omaTOASin käyttöön kaikissa asuntokohteissa, mutta Booking-järjestelmän ongelmien vuoksi saunojen ja pesutupien varaaminen ei ole onnistunut normaalisti. Asukastoimikunta on jatkanut Savakin käyttöä toistaiseksi, jotta asukkailla on ollut mahdollisuus varata ja käyttää tiloja.

Puheenjohtaja kutsuu seuraavan kokouksen koolle tarvittaessa.

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 20.31.