Neuvis 2/18

Kokous pidettiin 13.2.2018 alkaen klo 17:00 TOASin neuvottelutilassa.

 • Kokouksessa valittiin uusi asukkaiden valitsema valvoja TOAS:lle. Tämä tulisi olemaan Heikki Leppänen KPMG:ltä ja päätös oli yksimielinen.
 • Vedensäästökampanjan pohjaksi valittiin Jari Kuisman (Trikootalo) ehdotus, jonka perusteella eniten säästäneet kohteet saavat pienen rahasumman palkkioksi ja säästöt käytettäisiin Itämeren suojeluun. TOAS tulisi kehittämään tätä ja päätös tehtäisiin seuraavassa kokouksessa.
  • Hyttisen ehdotusta (kaksivaiheinen kampanja, jossa jälkimmäisessä kannustetaan säästämään vedestä, lämmöstä ja sähköstä vuokranalennuksen ollessa palkkiona tästä) ei valittu, sillä TOAS:n mukaan kaikkien kolmen energiamuodon seuraaminen olisi liian työlästä. Myöskin TOAS vaikuttaa merkittävästi kaukolämmön kulutukseen asunnoissa.
 • Asukastoiminta-aktivaattorihakemusten eräpäivä tulee olemaan 15.4.2018.
 • Kevään virkistäytymistapahtumaksi valittiin Pyhäjärven risteily, jota lähdetään selvittämään eteenpäin. Tapahtuma on tarkoitettu vain neuvottelukunnan edustajille.
 • Hallitus:
  • Vuosikelloa käyty lävitse ja vähän tarkkailtu rakennusprojekteja.
 • SOANK:
  • Seuraava seminaari järjestetään huhtikuussa Oulussa ja isäntänä toimii PSOAS.
  • Seminaarin järjestelyjä johtanee PSOAS:n hallituksen edustaja Jukka-Pekka Tuominen ja SOANK:n puheenjohtaja Petri Mattila.
  • Etäkokous järjestetään 21.2., jossa aiheina asukasdemokratia ja tiedotus asuinyhteisön sisällä.
 • Rakennustoimikunta on lakkautettu ja sen roolia mahdollisesti mietitään jatkossa.
 • Valtuuskunta kokoontuu 17.4. kello 15.
 • Kohteissa on esiintynyt häiriöitä hiljaisuuksien aikana. Keskusteltiin miten niihin voitaisiin puuttua ja TOAS:lla on suuri kynnys lähteä selvittämään asiaa. Ääritapauksissa otetaan yhteyttä poliisiin.
 • TTorneilla tapahtunut räjähdyksiä, jotka ovat häirinneet asukkaita.
 • Lumityöt ovat olleet puutteellisia ympäri TOAS:n kohteissa. Yhtenä syynä pidetään sitä, ettei lumityöstä vastaavat ole voineet tehdä ylitöitä eikä resursseja riitä. Vaaratilanteita on kuitenkin esiintynyt ja TTorneilla ollaan oltu aktiivisia lumitöiden ohessa.
 • MM-kyykkä on järjestetty Hervannassa.
 • Asukastapaaminen järjestetään TTorneilla ja aiheena on omaTOAS.
 • Huoneiden lämmityksessä on ollut ongelmia kohteissa ja joissain näissä on ollut liian kylmä. Tämä on perinteinen ongelma ollut vuosittain.
 • Ensimmäiset bileet ja asukastoimikuntien kokoukset on järjestetty asuinkohteissa.
 • Asukastyytyväisyyskysely ei ole saavuttanut kaikkia. TOAS pahoittelee asiaa ja syynä voi olla, ettei TOAS:lla ole ajantasalla olevaa tietokantaa kaikista sähköpostista.
 • Siivoajien toiminta on herättänyt närästyssä eräissä kohteissa. Esimerkiksi TTorneilla he ovat ottaneet ASTMK:n mainoksia pois.
 • omaTOAS otettiin jälleen esille tässä kokouksessa, mutta paikalla olivat vain asukasneuvoja ja kiinteistöpäällikkö, jotka eivät ole suoraan tekemisissä palvelun kanssa.
  • Petri Mattila toi esille, että TTornien saunalistoissa on saunoja väärin laittettu. TOAS on luvannut puuttua tähän.
  • Palvelua kehitetään vielä, mutta ongelmia ollaan selvitetty. Halutaan kuitenkin lisää parannusehdotuksia.
 • Naapuriviikot pyritään saamaan parempaan aikaan, kun viime vuonna. Varmaan siirretään syksymmälle ja toivotaan parempaa markkinointia, sillä se oli mennyt monessa paikkaa ohi.
 • Seuraava kokous järjestetään 20.3. kello 17.