Esityslista kokoukseen 2/2018

1. Kokouksen avaus

2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus

3. Kokouksen järjestäytyminen

4. Esityslistan hyväksyminen

5. Ilmoitusasiat

6. Rahat ja talous

7. Hankinnat

8. OmaTOAS-tilanne

9. Sekavuorojen lisäys

10. Tunnollinen asukas

11. Vuoden toinen ASTMK-tapahtuma

12. Vuoden kolmas ASTMK-tapahtuma

13. META

14. Seuraava kokous

15. Kokouksen päättäminen