Esityslista asukaskokoukseen 2014

Kokous pidetään pe 28.11.2014 klo 20:00 A-talon kokoontumistilassa (Holvi).

 1. Kokouksen avaaminen
 2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus
 3. Kokouksen järjestäytyminen
 4. Esityslistan hyväksyminen
 5. Ilmoitusasiat
 6. Rahat ja talous
 7. Web-sivusto
 8. Asukastoimikunnan puheenjohtajan valinta
 9. Asukastoimikunnan varapuheenjohtajan valinta
 10. Asukastoimikunnan sihteerin valinta
 11. Asukastoimikunnan rahastonhoitajan valinta
 12. Asukastoimikunnan jäsenten valinta
 13. Asukastoimikuntien neuvottelukunnan edustajien ja varahenkilöiden valinta
 14. Hankinnat
 15. Muut esille tulevat asiat
 16. Kokouksen päättäminen