Esityslista asukaskokoukseen 2010

Kokous pidetään 09.12.2010 klo 19:00 a-talon kokoontumistilassa.

1§ Kokouksen avaaminen
2§ Laillisuus ja päätösvaltaisuus
3§ Kokouksen järjestäytyminen
4§ Esityslistan hyväksyminen
5§ Ilmoitusasiat
6§ Asukastoimikunnan puheenjohtajan valinta
7§ Asukastoimikunnan sihteerin valinta
8§ Asukastoimikunnan rahastonhoitajan valinta
9§ Asukastoimikunnan jäsenten valinta
10§ Asukastoimikuntien neuvottelukunnan edustajien ja varahenkilöiden valinta
11§ Asukastoimikunnan virallinen nimi
12§ Muut esille tulevat asiat
13§ Kokouksen päättäminen