Esityslista kokoukseen 2/2010

Kokousajankohdaksi valittiin torstai 11.3.2010 klo 18:00 ja kokous pidetään a-talon kokoontumistilassa.

1. Kokouksen avaus
2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus
3. Kokouksen järjestäytyminen
4. Esityslistan hyväksyminen
5. Ilmoitusasiat
6. Sisäilmadisko
7. Holvin avajaiset 
8. Energiansäästökampanja
9. Hankinnat
10. META
11. Seuraava kokous
12. Kokouksen päättäminen